•  Mikrokraftverk for varme- og strømproduksjon 

      Heinänen, Pekka Einar Andersen (Master thesis, 2010)
      Målet for masteroppgaven var å gjøre målinger på en dampmaskin ved MTS under forskjellige driftstilstander og finne ut hvordan den effektivt kan brukes under forskjellig driftstilstander. Når anlegget er ferdig skal det ...