• Suksessfull gjennomføringsfase i byggeprosjekt 

   Heimtun, Ola Gunnar (Master thesis, 2011)
   Det er ikke uvanlig at byggeprosjekter ved ferdigstillelsen ender opp med medkostnadsoverskridelser, forsinkelser, kvalitetsfeil ol lignende som gjør at prosjektet ses på som mislykket. Disse forholdene kommer gjerne til ...
  • Suksessfull gjennomføringsfase i byggeprosjekt 

   Heimtun, Ola Gunnar (Master thesis, 2011)
   Det er ikke uvanlig at byggeprosjekter ved ferdigstillelsen ender opp med med kostnadsoverskridelser, forsinkelser, kvalitetsfeil ol lignende som gjør at prosjektet ses på som mislykket. Disse forholdene kommer gjerne ...