• Årsrapport fra NINAs Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2004 

   Heim, Morten; Solberg, Erling Johan; Sæther, Bernt-Erik (NINA rapport;12, Research report, 2005)
   Prosjektet ser på hvilke faktorer som påvirker bestandssvingningene i norske elgbestander. I denne regionen er prosjektet spesielt fokusert på hvordan en stedlig ulvebestand påvirker re-krutteringen til elgbestanden. Denne ...
  • Årsrapport fra NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2005 

   Heim, Morten; Solberg, Erling Johan; Sæther, Bernt-Erik (NINA-rapport;132, Research report, 2006)
   Prosjektet ser på hvilke faktorer som påvirker bestandssvingningene i norske elgbestander. I denne regionen er prosjektet spesielt fokusert på hvordan en stedlig ulvebestand påvirker re-krutteringen til elgbestanden. Denne ...
  • Decomposing demographic contributions to the effective population size with moose as a case study 

   Lee, Aline Magdalena; Svalheim Markussen, Stine; Engen, Steinar; Solberg, Erling Johan; Haanes, Hallvard; Røed, Knut H.; Herfindal, Ivar; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Levels of random genetic drift are influenced by demographic factors, such as mating system, sex ratio and age structure. The effective population size (Ne) is a useful measure for quantifying genetic drift. Evaluating ...
  • Decomposing demographic contributions to the effective population size with moose as a case study 

   Lee, Aline Magdalena; Myhre, Ane Marlene; Markussen, Stine Svalheim; Engen, Steinar; Solberg, Erling Johan; Haanes, Hallvard; Røed, Knut; Herfindal, Ivar; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Levels of random genetic drift are influenced by demographic factors, such as mating system, sex ratio and age structure. The effective population size (N e) is a useful measure for quantifying genetic drift. Evaluating ...
  • Determinants of age at first reproduction and lifetime breeding success revealed by full paternity assignment in a male ungulate 

   Markussen, Stine Svalheim; Herfindal, Ivar; Loison, Anne; Solberg, Erling Johan; Haanes, Hallvard; Røed, Knut; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Age at first reproduction is an important determinant of individual variation in reproductive success in ungulates, but few studies have examined its relationship with later fitness‐related traits in males. We used a ...
  • Effects of inbreeding on fitness-related traits in a small isolated moose population 

   Haanes, Hallvard; Markussen, Stine Svalheim; Herfindal, Ivar; Røed, Knut H.; Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Midthjell, Liv; Sæther, Bernt-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Inbreeding can affect fitness-related traits at different life history stages and may interact with environmental variation to induce even larger effects. We used genetic parentage assignment based on 22 microsatellite ...
  • Elgen i Norge sett med jegerøyne. En analyse av jaktmaterialet fra overvå-kingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004 

   Solberg, Erling Johan; Rolandsen, Christer Moe; Heim, Morten; Grøtan, Vidar; Garel, Mathieu; Sæther, Bernt-Erik; Nilsen, Erlend Birkeland; Austrheim, Gunnar; Herfindal, Ivar (NINA rapport;125, Research report, 2006)
   Elgen er en viktig utmarksressurs i Norge. Som et ledd i overvåkingen av denne ressursen be-nyttes elgjegere til å samle inn forskjellig type data fra observerte og felte elg under jakta hvert år. Dette materialet er i ...
  • Elgens genetiske struktur i Norge 

   Solberg, Erling Johan; Røed, Knut H.; Flagstad, Øystein; Sæther, Bernt-Erik; Heim, Morten; Andersen, Reidar; Rolandsen, Christer Moe (NINA Rapport;467, Research report, 2009)
   Elgen er en viktig naturressurs i Norge med stor økonomisk og rekreasjonsmessig betydning. Til tross for dette vet vi lite om elgens genetiske variasjon, og således evnen den norske elgen har til å takle forandringer i ...
  • Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005 - 2010. Sluttrapport 

   Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Bjørneraas, Kari; Heim, Morten; Van Moorter, Bram; Herfindal, Ivar; Garel, Mathieu; Pedersen, Paul Harald; Sæther, Bernt-Erik; Lykkja, Odd N.; Os, Øystein (NINA rapport;588, Research report, 2010)
   Rapporten beskriver resultatene fra Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa. Det overordnede målet har vært å øke den generelle kunnskapen om elgen i området, og gjennom dette bidra til å styrke det faglige ...
  • Hjortevilt 1991-2011. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt 

   Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Langvatn, Rolf; Holmstrøm, Frode; Solem, May I.; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Ueno, Mayumi (NINA rapport;885, Research report, 2012)
   Overvåkingsprogrammet for hjortevilt blir gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og NINA har hatt ansvaret for gjennomføringen av programmet siden oppstarten i 1991 og fram til i dag. Datamaterialet ...
  • Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007 

   Solberg, Erling Johan; Rolandsen, Christer Moe; Herfindal, Ivar; Heim, Morten (NINA Rapport;463, Research report, 2009)
   Hjorteviltet er en viktig naturressurs i Norge, med stor økonomisk og rekreasjonsmessig betyd-ning for jaktrettshavere og jegere. I takt med stadig økende bestandstetthet ser vi også økende samfunnskostnader forbundet med ...
  • Immobilisering og radiomerking av elg på Vega, 1992-2010 : konsekvenser for dyrevelferd, kondisjon, reproduksjon og overlevelse 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Sæther, Bernt-Erik; Arnemo, Jon Martin (NINA rapport;658, Research report, 2011)
   For å kunne forstå dynamikken i bestander av jaktbare viltarter er det ofte nødvendig å merke et visst antall dyr for å innhente informasjon om individuell overlevelse, reproduksjon, kondisjon og atferd. Både merkeprosessen ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i gren-seområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA rapport;, Research report, 2007)
   Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold ble etablert som et del-prosjekt av forskningsprosjektet Optimal høsting i 2002. Hovedmålet var å studere dødelighet og rekrutteringen i en elgbestand som ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;332, Research report, 2008)
   Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold ble etablert som et del-prosjekt av forskningsprosjektet Optimal høsting i 2002. Hovedmålet var å studere dødelighet og rekrutteringen i en elgbestand som ...
  • Opposing fitness consequences of habitat use in a harvested moose population 

   Ofstad, Endre Grüner; Markussen, Stine Svalheim; Sæther, Bernt-Erik; Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Haanes, Hallvard; Røed, Knut; Herfindal, Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   1. Landscape changes are happening at an unprecedented pace, and together with high levels of wildlife harvesting humans have a large effect on wildlife populations. A thorough knowledge of their combined influence on ...
  • Use, selection, and home range properties: complex patterns of individual habitat utilization 

   Ofstad, Endre Grüner; Herfindal, Ivar; Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Sæther, Bernt-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Individual patterns of habitat use emerge from behavioral decisions driven by interactions between landscape characteristics and individual traits. Individual traits, such as age and sex, influence the net gain of using ...