• Partnerskap mellom en hovedentreprenør og dennes underleverandører 

      Heid, Marie Hærem (Master thesis, 2012)
      I denne masteroppgaven har problemstillingen partnerskap mellom en hovedentreprenør og dennes underleverandører blitt belyst. En gjennomgang av teori rundt dette emnet har blitt lagt frem, og byggindustriens egenart har ...