• Disease-specific clinical pathways - are they feasible in primary care? A mixed-methods study 

   Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove Garåsen; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Objective: To explore the feasibility of disease-specific clinical pathways when used in primary care. Design: A mixed-method sequential exploratory design was used. First, merging and exploring quality interview data ...
  • Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten 

   Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Et av hovedmålene i samhandlingsreformen har vært at kommuner i samarbeid med sykehus skal kunne tilby helhetlige og integrerte tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende pasientforløp. Kommuner og ...