• Elektronisk resept vurdert mot pasientgruppers behov 

   Heibø, Mari (Master thesis, 2006)
   Det siste tiåret har det vært lagt stadig mer vekt på elektronisk samhandling i helsesektoren. Som en del av eNorgestrategien er elektroniske resepter planlag innført innen utgangen av 2008. Arbeidet med eResept har begynt ...
  • Elektronisk resept vurdert mot pasientgruppers behov 

   Heibø, Mari (Master thesis, 2006)
   Det siste tiåret har det vært lagt stadig mer vekt på elektronisk samhandling i helsesektoren. Som en del av eNorgestrategien er elektroniske resepter planlag innført innen utgangen av 2008. Arbeidet med eResept har begynt ...