• Varmeovergang og trykktap i kveilede annulære rør 

      Hegsethtrø, Vegard Aalrust (Master thesis, 2016)
      På tross av at kveilede dobbelt-rør er mye brukt i tekniske anvendelser, finnes det svært lite i litteraturen om varmeovergang og trykktap i kveilede annulære rør. Numeriske studier av effektene av diameterforholdet, ...