• Spelregissøren - meir enn ein kunstnar 

      Hegland, Ingveig Bustad (Bachelor thesis, 2020)
      Spel er ein sjanger som er godt utbreidd i teater-Noreg. Eit spel kjenneteiknast ved at det ofte har ei lokalhistorisk handling, er utandørs og har mange frivillige aktørar både på og rundt scena. For at ein regissør skal ...