• Utvikling av lokale lastebilruter i Norge 

      Heggum, Kjersti Synøve (Master thesis, 2014)
      Det er sterk vekst i godstransporter, og spesielt i vegsektoren. Godstrafikk utgjør nå om lag 12 % av den totale trafikken på veg i Norge, og det øker, i følge Vegdirektoratet. Omlag 70 % av alt gods og alle varer i Norge ...