• Lønnsomhetsanalyse av XXL Sport & Villmark AS 

      Bui, Nhu; Heggestad, Maria; Schnell, Thea (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har vi tatt for oss den økonomiske utviklingen til XXL Sport & Villmark AS, med hovedfokus på lønnsomheten i perioden 2015-2019. XXL Sport & Villmark AS blir heretter omtalt som XXL. For å svare på ...