• Unsupervised Anomaly Detection based on Machine Learning 

      Heggelund, Simone (Master thesis, 2019)
      Satsningen på digitalisering og implementering av konsepter som inngår i Industri 4.0 har aldri vært større, hvor tilstandsovervåkning, implementering av sensorteknologi og prediktive strategier for vedlikehold står i ...