• Globale effekter på lokale kapasiteter i betongkonstruksjoner 

      Hegge, Per Olav Dahl; Baltzersen, Henrik Andre (Master thesis, 2016)
      Beregning av momentkapasitet i bjelker og plater kan gjøres ved lineær elastisk analyse eller ved ikke-lineær analyse (FEM). Førstnevnte metode benytter seg av empiriske formler og beregningsmetoder etter Eurokoden, mens ...