• Matematikkens historie i læring og undervisning av matematikk 

      Hegerberg, Hanne (Master thesis, 2021)
      Masteroppgavens tema er «matematikkens historie i læring og undervisning av matematikk», og handler om hvordan en kan undervise i matematikk med en historisk tilnærming. Forskning viser at det er mange positive fordeler ...