• The Internal Perspective of Uncertainty Management in Multiconsult 

      Hayday, Mariya (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven tar for seg den interne usikkerhetsstyringen i Multiconsult Trondheim. Forskningen følger en metodetrianguleringsmetodikk og inneholder to deler. Den første delen inneholder en kvantitativ screeningsprosess, ...