• Modellbasert vegprosjektering 

      Haverstad, Sindre Jansson (Master thesis, 2013)
      Det er i denne oppgaven gjort en analyse av modellbasert vegprosjektering i henhold til Statens vegvesens nye Håndbok 138, ved hjelp av programvaren Novapoint 19DCM. Et konkret prosjekt, ny gang- og sykkelveg langs ...