• Er dagens infrastruktur tilpasset el-syklister? 

      Haverstad, Maren Jansson (Master thesis, 2017)
      En stadig større andel av dagens syklister benytter el-sykkel. El-sykkelen skiller seg fra den tradisjonelle sykkelen ved at den er tyngre og at man får hjelp av en motor til å bevege seg framover. Motoren bidrar opp til ...