• Akustisk Simulering i 2D ved hjelp av CUDA 

      Havellen, Sondre Slåttedal (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven undersøker hvordan GPU kan brukes for å simulere akustikk i virtuelle rom. Denne oppgaven presenterer matematisk teori om akustikk, flere FDTD-metoder, samt implementering og evaluering av metodene. Videre ...