• Digitalisering, ERP og Industri 4.0 i fremtidens norske SMB-fabrikker 

      Narjord, Aleksander; Haukås, Tommy (Bachelor thesis, 2019)
      ERP-systemer har over lengre tid vært implementert og anvendt av en rekke virksomheter. For en bedrift kan et ERP-system være svært nyttig, likevel kan det være utfordrende å utnytte systemene på en god måte. Norske små ...