• Modifying a Francis Turbine Model for Mitigating Mechanical Backlash 

      Haugum, Jørgen (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven undersøker mekanisk slark i ledeapparatet på Francis-riggen ved Vannkraftlaboratoriet, NTNU Trondheim. Arbeidet er en videreføring av prosjektoppgaven av Haugum [1], og både numeriske og eksperimentelle ...