• Valg av styrestrategier for veilysanlegg 

      Haugstad, Skjold Hogne (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven har som formål å finne sparepotensialet for styrestrategier for veilysanlegg, som samtidig oppfyller kravene i veinormalen. Analysen går i hovedsak ut på en case studie av det nåværende veilysanlegget ...