• Conversion tool for the Innlandet County Archive 

   Solhaug, Aleksander; Skomsvold, Aurora; Sundt, Philip Alexander; Haugland, Lars Martin (Bachelor thesis, 2024)
   Arkivering av digital data har blitt en aktuell problemstilling i den moderne verden, spesielt mtp. filformater. Innlandet Fylkesarkiv kom med et ønske om en fil-konverterings applikasjon hvor man kunne integrere ulike ...
  • Evaluering av Rv. 13 Hardangerbrua 

   Wifstad, Kristina; Haugland, Lars Martin; Aalen, Petter; Gulbrandsen, Magnus; Ulstein, Heidi; Nilsen, Øyvind Lervik; Melbø, Olaf; Welde, Morten (Research report, 2018)
   Rv. 13 Hardangerbrua som krysser Hardangerfjorden i indre Hardanger, åpnet for trafikk august 2013. Brua erstattet fergesambandet Bruravik-Brimnes. Prosjektet ble hovedsakelig finansiert med bompenger, i tillegg til kommunale ...
  • Fagforeninger, internasjonal konkurranse og ny teknologi - En teoretisk analyse av hvilke faktorer som påvirker incentivene til å investere i arbeidsbesparende teknologi 

   Haugland, Lars Martin (Master thesis, 2018)
   Den pågående offentlige debatten omkring ny og sofistikert teknologi handler i hovedsak om konsekvenser og muligheter, snarere enn hva som faktisk påvirker valget til å implementere den. Det er derfor viktig å utforske ...