• Space heating solution using solar heat from a PVT system 

      Haugland Fredrik Rudfoss (Master thesis, 2021)
      Målet med masteroppgaven er å utvikle et romoppvarmingssystem med bruk av varme fra et solcelle/solfanger (PVT) system. Basert på dette ble tre forskningsspørsmål definert. The første spørsmålet er å beskrive og vurdere ...