• Hvilke faktorer bidrar til SARS-CoV-2 sin spredningsevne? 

      Hauger, Christian Farbrot; Ruud, Herman Sundet; Zaman, Ali (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har det blitt forsøkt å samle informasjon om faktorer som bidrar til SARS-CoV-2 sin spredningsevne. Som metodevalg er litteratursøk med bruk av over 20 vitenskapelige artikler benyttet. SARS-CoV-2 tilhører ...