• Synthesis of Thymidylate Kinase Inhibitor Precursors 

      Haugen, Thomas Wean (Master thesis, 2019)
      Multimedikamentresistente bakterier er en av de største helseutfordringene verden står oven- for i dag, noe som gjør forskning og utvikling av ny antibiotika viktigere enn noen sinne. Hemming av et av nøkkelenzymene i ...