• Konseptutvikling av en offshore supply base plassert i Barentshavet 

      Haugen, Sunniva Fossen (Master thesis, 2013)
      Den globale etterspørselen etter petroleum er økende, og produksjon av olje-og gassressurser flyttes til stadig nye lokasjoner. Dette har ført til et økt fokus på mulighetene for å utvinne petroleum i nordområdene, også i ...