• Nettdebattens demokratiske funksjon - ideal og virkelighet 

      Haugen, Catrine Flakk (Master thesis, 2011)
      I denne masteroppgaven presenteres en empirisk fundert undersøkelse gjennomført på to nettavisers debattsider. Utvalget er to riksaviser, VG Debatt og Aftenposten Debattsentral. Debattene som er valgt faller inn under ...