• Når de først får det til så blir gleden deres så stor. 

      Haugen, Amalie (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven handler om tilrettelegging for mestring for elever med ADHD. Hensikten med studien er å finne ut hvordan en lærer tilrettelegger for mestring for elever med ADHD og om det tas bevisste valg rundt denne ...