• Sanntidsdata ved risikostyring av arbeidsmiljø 

      Bargård, Jonas; Haugen, Aksel (Master thesis, 2019)
      Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt regnes støy som et av de største problemene i arbeidslivet i Norge i dag, og om lag 60 % av meldte arbeidsrelaterte sykdommer kan tilskrives støyskader. Støyproblematikk utgjør særlig ...