• FRISK BRIS 

   Riis, Ragnhild; Hauge, Solveig (Rapportserie;11/2016, Research report, 2016)
   Bamble kommune startet i 2009 et nytt rehabiliteringstilbud kalt Frisk Bris. Frisk Bris skulle være et «rehabiliteringsintegrert senter» der ulike brukergrupper skulle få oppfølging gjennom forpliktende samarbeid mellom ...
  • Med hvilke omsorgstjenester skal kommunen møte barn og unge som har funksjonsnedsettelser? 

   Hauge, Solveig; Mjelde Helleberg, Kristin (Rapportserie;12/2016, Research report, 2016)
   I denne rapporten evalueres et prøveprosjekt med tilbud om avlastning i hjemmet på ettermiddag og kveldstid for foreldre med barn med omfattende funksjonsnedsettelse. Tilbudet innebar at ansatte ved en institusjon i kommunen ...