• Lindring av bivirkninger ved cytostatikabehandling hos barn 

      Bråten, Christine Anette; Hauge, Mette (Bachelor thesis, 2011)
      NORSK: dette litteraturstudiet vil vi se nærmere på hvordan en sykepleier kan lindre bivirkninger ved cytostatikabehandling hos barn med akutt lymfatisk leukemi. Vi tar for oss de vanligste bivirkningene ved cytostatik ...