• Tidlig identifisering av sepsis 

      Hauge, Ingrid Beate Bigset (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: Sepsis er et økende problem, både her i Norge men også i resten av verden. I norske sykehus regner man med det er rundt 7000 sepsistilfeller årlig, og sepsis er den vanligste dødsårsaken i intensivavdelinger. ...