• Exploring the relationship between grit, flow proneness and presence of meaning in life 

   Hauge, Håvard (Master thesis, 2022)
   Formålet med oppgaven var todelt: (1) å utforske forholdet mellom grit og en nylig utviklet flyt-tilbøyelighetsskala og (2) å utforske om disse konstruktene kunne predikere følelsen av mening i livet. Det ble utført en ...
  • Fornyelse av forsvarssektorens bygningsmasse 

   Hauge, Håvard (Master thesis, 2011)
   Hensikten og formålet med min oppgave har vært å undersøke prosessen knyttet til fornyelsesplanlegging i Forsvarsbygg. Jeg har ønsket å finne ut om det er tiltak som kan forbedre kvaliteten til planprosessen og selve planen. ...