• Underernæring hos hjemmeboende personer med mild grad av demens 

      Haugan, Heidi Schei; Janson, Astri Letnes (Bachelor thesis, 2015)
      NORSK: Bakgrunn: Underernæring gir alvorlige konsekvenser for allmenntilstand og livskvalitet. Eldre hjemmeboende personer med demens er en særlig utsatt pasientgruppe. Norges politiske utvikling legger føringer for at ...