• Barns medvirkning i spørsmål om samvær 

      Haugan, Christina (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Hensikten med denne bacheloroppgaven er å se nærmere på barns medvirkning når det gjelder spørsmål om samvær. Oppgaven tar utgangspunkt i litteraturstudie som metode, og bygger på relevant litteratur og forskning ...