• Lønnsomhetsanalyse av Frati AS i perioden 2015-2017 

      Aspelien, Renate; Hauan, Torild; Grande, Marthe (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har vi analysert lønnsomhetsutviklingen til Frati AS, med fokus på en nøkkeltallsanalyse. Tallene som er brukt i vår analyse er hentet fra forvalt.no, og er benyttet til å gjennomføre beregninger av ...