• Digital langtidsbevaring i offentlig sektor 

      Hauan, Jenny Alvilde (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg utfordringene knyttet til digital langtidsbevaring i offentlig sektor, med fokus på kommunene og fylkeskommunene. Digitalisering er i stor grad en del av hverdagen vår og produksjonen av digitalt ...