• Kva om menneske var eit samfunnsvesen? 

      Hatteland, Vegard (Master thesis, 2019)
      Er sosialitetet menneske si mest grunnleggande moralske interesse? I kontekst av vår tids økologiske krise og metaforteljingane sitt fall i førre århundre argumenterer me for at den moderne tid si bestemming av menneske ...