• Utforming av digital løsning for arrangering av konferanser 

      Hasan, Daniel Jacobsen (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven dokumenterer utformingen av en digital løsning for å arrangere konferanser. Det arrangeres hundrevis av konferanser i Norge hvert år. Flere av disse er mindre faglige konferanser, som arrangeres av ...