• Seksualitet hos pasienter med gynekologisk kreft 

      Hartleb, Weronika Julia (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Bakgrunn: Seksualitet har vært et tabubelagt tema i en lang periode, men Norge har derimot gjort store fremskritt i forståelse av seksuell helse. I Norge har klinisk forskning og behandling av seksuelle problemer ...