• Riv ruskende russ? 

      Harbo, Marie (Master thesis, 2023)
      De siste årene har andelen ungdommer som organiserer seg i russegrupper i forbindelse med russefeiringen økt betraktelig. I denne kvalitative undersøkelsen utforsker jeg hvordan vi kan forstå fellesskap innad i – og forhold ...