• Finanspolitikk i en oljeøkonomi 

      Haraldseth, Martin Sveggen (Master thesis, 2016)
      Denne oppgaven vurderer kortsiktige effekter på norsk økonomi som følge av et midlertidig oljeprisfall og drøfter hvordan en aktiv finanspolitikk kan bidra til makroøkonomisk stabilisering. Oppgaven tar utgangspunkt i ...