• Numerisk simulering av strømning omkring anisotrope partikler 

   Hanssen-Bauer, Øyvind W (Master thesis, 2013)
   I denne studien er uniform strømning og lineær skjærstrømning omkring partikler ved lave Reynoldstall simulert ved hjelp av den åpne programvaren OpenFOAM. Fra resultatene framkommer det at ved uniform strømning avtar ...
  • Numerisk simulering av strømning omkring anisotrope partikler 

   Hanssen-Bauer, Øyvind W (Master thesis, 2013)
   I denne studien er uniform strømning og lineær skjærstrømning omkring partikler ved lave Reynoldstall simulert ved hjelp av den åpne programvaren OpenFOAM. Fra resultatene framkommer det at ved uniform strømning avtar ...