• Inkludering i segregert undervisning 

      Hanssen, Trine (Bachelor thesis, 2019)
      På grunn av viktige forkjempere som kjempet for at skolen skal være for alle og tilpasset etter elevenes behov, får vi en Grunnskolelov i 1969. Tilpasset opplæring blir derfor et prinsipp som står sterkt i «den inkluderende ...