• Erfaringer med grønne tak i 7 norske byer i perioden 2014 - 2015 

   Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (NIBIO Rapport;Vol. 1 Nr. 40, 2015, Research report, 2015)
  • Grønne tak som LOD- og miljøtiltak 

   Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
   Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye nedbør på tak, fremme biologisk mangfold, estetikk osv., inkludert nye trender som takhager og urbane uterom, dyrking av mat ...
  • Oppfølging grønne tak fra Fremtidens byer, 2016 

   Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (NIBIO Rapport;, Research report, 2016)
   Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering. I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger ...
  • Temperatures and precipitation affect vegetation dynamics on Scandinavian extensive green roofs 

   Lönnqvist, Joel; Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold; Muthanna, Tone Merete; Viklander, Maria; Blecken, Godecke (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Standard succulent vegetation mixes developed mostly in temperate climates are being increasingly used on green roofs in different climate zones with uncertain outcome regarding vegetation survival and cover. We investigated ...
  • Vegetasjonsutvikling på grønne tak etablert i Fremtidens byer prosjektet, 2014-2017 

   Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (NIBIO Rapport;, Research report, 2017)
   Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering. I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger ...