• Makt i sosialtjeneste og NAV 

      Hansen, Veronika Moan (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Denne bacheloroppgaven handler om aktivitetsplikten som vilkår i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvalningen (heretter sosialtjenesteloven) § 20 bokstav a). Det er en teoretisk oppgave om et ...