• Menns rolle ved provosert abort 

      Hansen, Thea Ersdal (Bachelor thesis, 2020)
      Introduksjon: Sykepleiere har en sentral rolle når kvinner ankommer sykehuset for provosert abort. Den rollen innebærer samtaler, observasjon og pleie både før og underveis i abortforløpet. Menn har i dag ingen medbestemmelsesrett ...