• Numerical Modelling of Migration Pattern of Salmon Smolts 

   Bui, Erik Che; Hansen, Sander Zakariassen (Master thesis, 2020)
   Bestanden av villaks synker. Det er flere årsaker til reduksjonen i laksebestanden, og en av disse er lakselus. Den kraftige økningen i lakseoppdrett har bidratt til en unaturlig konsentrasjon av lus. Oppførselen til ...
  • Numerical Modelling of Migration Pattern of Salmon Smolts 

   Bui, Erik Che; Hansen, Sander Zakariassen (Master thesis, 2020)
   Bestanden av villaks synker. Det er flere årsaker til reduksjonen i laksebestanden, og en av disse er lakselus. Den kraftige økningen i lakseoppdrett har bidratt til en unaturlig konsentrasjon av lus. Oppførselen til ...