• Er GAC og PAC effektive metoder for å fjerne PFAS fra vann? 

      Hansen, Ragnhild Minde (Bachelor thesis, 2020)
      Det er funnet sannsynlige sammenhenger mellom helserelaterte plager hos mennesker og per- og polyfluoroalkyl-forbindelser (PFAS). Disse forbindelsene har vært brukt i stor skala over lang tid, og finnes i dag over hele ...