• Forebygging av decubitus fra et sykepleieperspektiv 

      Hansen, Oda; Helgesen, Olivia (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleier kan jobbe aktivt for å forebygge decubitus hos pasienter som er innlagt på sykehus. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte ...