• Oppfølging av bevissthetskampanjen 2019 ved St. Olavs hospital 

      Hansen, Martine Valnumsen; Mikkelhaug, Maria; Søberg, Regine Fjell (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med studien: Formålet med dette bachelorprosjektet var å undersøke om tiltakene som St. Olavs hospital har satt i gang, i forbindelse med bevissthetskampanjen 2019, har hatt en positiv effekt i form av at flere ...